Suomen Fysioterapeutit on työstänyt aktiivisesti JUKOn tuoreinta lausuntoa yhdessä akavalaisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa. Lausunnossa nostetaan esiin koko terveydenhuollon henkilöstöä - mukaan luettuina fysioterapeutit - koskevia avoimia kysymyksiä sote-uudistukseen liittyen.

- Teemme laajalla rintamalla töitä sen eteen, että mahdolliset henkilöstösiirrot tapahtuvat mutkattomasti, huomauttaa pj. Tiina Mäkinen.

JUKO neuvottelee noin 210 000 koulutetun palkansaajan palvelussuhteen ehdoista kunnan, valtion, kirkon ja yliopistojen sopimusaloilla. Kaikkiaan JUKO on osapuolena sopimuksissa, jotka koskevat lähes 600 000 suomalaista palkansaajaa

Ohessa linkki JUKOn tiedotteeseen: http://bit.ly/2lfl1Kh

Sote- ja maakuntauudistus koskettaa noin 215 000 eri ammattilaista. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtionvarainministeriö toteuttavat sote- ja maakuntauudistuksessa mukana oleville eri alojen ammattilaisille kyselyn osana muutoksen valmistelua ja muutostukea. Mahdollisimman monen toivotaan vastaavan kyselyyn!

Kysely toteutetaan ns. verkkoaivoriihenä. Sen avulla kootaan ammattilaisten näkemyksiä siitä, miten uudistus voitaisiin toteuttaa mahdollisimman onnistuneesti. Vastaaja pääsee kertomaan kyselyssä vapaasti ajatuksistaan, huolistaan ja ideoistaan. Lisäksi vastaajilla on mahdollisuus arvioida muiden vastaajien näkemyksiä sekä jalostaa niitä entisestään. Kysely toteutetaan nimettömänä, jolloin vastauksista ei voida tunnistaa yksittäistä osallistujaa.

Lue lisää...

Fysioterapeutin ydinosaamisessa yhdistyvät teoreettinen ja käytännöllinen osaaminen, joiden perustana on fysioterapiatiede. Fysioterapia on osa kuntoutusalaa ja osa mittavaa sote-uudistusta. Väestössä ja toimintaympäristöissä tapahtuvat muutokset, kuten ikääntyminen, sosioekonomisten erojen kasvu ja soteen liittyvä valinnanvapaus, haastavat fysioterapiaa uusiin toimintatapoihin

Suomen Fysioterapeutit ry, ammattikorkeakoulut ja Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitos ovat laatineet kuvauksen fysioterapeutin ydinosaamisesta. Sen tavoitteena on edistää fysioterapiakoulutuksen kehittämistä ja auttaa hahmottamaan alan tulevaisuuden kehittymistarpeita. Fysioterapian ydinosaamisen lähtökohtana on ollut Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksella tehty fysioterapeuttien ydinosaaminen –tutkimus ja vastaavat kansainväliset raportit.

» http://www.suomenfysioterapeutit.fi/ydinosaaminen/

Lue lisää...