IMG 2914 550px

Kuvassa Suomen Fysioterapeuttien puheenjohtaja Tiina Mäkinen (vas.), Kati Pasanen ja Tempur+Sealy Suomi Oy:n edustaja Juha Borodulin.

Vuoden 2017 Fysioterapeutiksi on valittu filosofian tohtori, fysioterapeutti Kati Pasanen, joka työskentelee professorina Calgaryn yliopistossa Kanadassa Sport Injury Prevention Recearch Centressä (SIPRC). Se on yksi kymmenestä Kansainvälisen Olympiakomitean tutkimuslaitoksesta. Valinnassa painoivat nimenomaan Pasanen vahvat tieteelliset näytöt.

– SIPRC on maailmanluokan tutkimusyksikkö, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittää ja laajentaa omaa tutkimusosaamistani, Kati Pasanen toteaa.

– Valinta Vuoden Fysioterapeutiksi on minulle suuri kunnia. Koen sen kunnianosoitukseksi kaikille meille liikuntavammojen ehkäisyn asiantuntijoille. Toivon, että tämän myötä tutkittuun tietoon perustuva vammojen ehkäisytyö saa lisää näkyvyyttä.

Lue lisää...

dokumentointikoulutus 550px

Digitalisaatio on osa fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien työtä, ja sen merkitys korostuu yhteiskunnallisissa muutoksissa. Tiedätkö, miten nimikkeistöt palvelevat kirjaamisessa ja miten kehität digitaalista dokumentointiasi? Suomen Fysioterapeuttien ja Toimintaterapeuttiliiton yhteistyössä järjestämästä koulutuksesta saat tietoa, miten valmistaudut sähköiseen kirjaamiseen ja minkälaisia muutoksia kirjaamiseen liittyy järjestelmien ja toimintaympäristön muutosten osalta. Ajankohtaista asiaa rakenteisesta kirjaamisesta ja päivitetyistä fysio- ja toimintaterapianimikkeistöstä ja sen soveltamisesta käytännön työssä.  

Torstaina 18.1.2017 kello 9.00-16.00 Akavatalolla Helsingissä.
Mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä!

» Lue lisää ja ilmoittaudu tästä

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen odotetaan kaventavan väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä hillitsevän palveluiden kustannuksien kasvua 3 miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä.  Valinnanvapauslain tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuus valita palveluntuottaja, parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä kustannusvaikuttavuutta.

Lausuntokierroksella olevalla valinnanvapauslailla ei Suomen Fysioterapeuttien mukaan voida kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja eikä parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, koska maakuntia on liian paljon ja koska palvelujärjestelmät saattavat muodostua hyvinkin erilaisiksi. Järjestelmä on liian monimutkainen, jolloin tavoite väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisesta ei toteudu.

Lue lisää...

KA TIEDOTTAATerveyspalvelualan Unioni irtisanoi 15.12.2017 Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen. Unionin seuraava neuvottelu työnantajaa edustavan Hyvinvointialan liitto HALI ry:n kanssa on 10.1.2018.

Tavoitteita ovat mm. ostovoiman turvaavat palkankorotukset, osa-aikaisten työsuhdeturvan ja henkilöstön edustajien aseman parantaminen sekä työhyvinvointia lisäävät muutokset.