Asiakastietojen sähköisen käsittelyn -lakiuudistus on valmisteltu suhteessa sote-uudistukseen, irrallaan kuntoutusuudistuksesta. Laissa on huomioitava kuntoutuksen palveluntuottajat, jotka ylläpitävät ja edistävät ihmisten toimintakykyä. Myös ikäihmisten heikentynyt toimintakyky ja sen vaikutus sähköisten palvelujen käyttöön on ennakoitava paremmin.

Asiakastietojen sähköinen käsittely lisää tietojärjestelmien käyttöönottoa ja kehittämistä. Mahdolliset säästökohteet ja vahva ohjaus digitalisaation hyödyntämisestä terveydenhuollossa ovat tärkeitä, mutta lakia on täydennettävä kuntoutusta huomioivilla asioilla.

Asiaa on tarkasteltava myös sivutoimisen yrittäjyyden, kuntoutuksen ja ammatinharjoittajien eli mikroyrittäjien näkökulmasta. Pienten palveluntuottajien olemassaolon turvaamiseksi on tärkeää, että kaikki IT-kustannukset, myös esim. KanTa-arkistoon liittyminen, ovat suhteessa järjestelmän käyttöasteeseen. Myös mm. omavalvontaohjelmien sisältövaatimukset on mukautettava palveluntarjoajan koon ja toiminnan laajuuden mukaan.

Lue lisää...

Muistithan, että yrittäjien ja itsensätyöllistäjien toimintakertomus pitää jättää oman alueen aluehallintovirastoon viimeistään 28. helmikuuta. Lisätietoa saat täältä: https://www.avi.fi/web/avi/aiheet

Veroilmoitus OmaVero -palveluun

Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen pitää tehdä 28. helmikuuta mennessä Omavero-palvelussa. Se on uusi verkkopalvelu Verohallinnon asiakkaille ja korvaa vaiheittain suurimman osan nykyisistä sähköisistä asiointipalveluista. Palvelussa voi antaa veroilmoituksen oma-aloitteisista veroista (esim. ALV ja työnantajasuoritukset), lahjaveroilmoituksen, vastata selvityspyyntöön ja ilmoittaa tilinumeron. OmaVerossa ei voi jättää vuosi-ilmoituksia. Lisätietoja saat: Vero.fi

Yksityisen terveydenhuollon palvelunantajien tulee liittyä Potilastiedon arkistoon ensi tilassa! THL:n mukaan uudet toiminnallisuudet on otettava käyttöön viimeistään 31.12.2017.

Vaikka nyt on kiire, siirtyminen kannattaa toteuttaa rauhassa ja johdonmukaisesti! Ota siis yhteys potilastietojärjestelmätoimittajaan. Liittymisprojekti on hyvä suunnitella yhteistyössä tietojärjestelmätoimittajan kanssa.

Tukea ja ohjeita liittymisvalmisteluihin on saatavilla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen OPER -yksiköstä sekä Kelan Kanta-palveluista.

https://www.thl.fi/fi/thl/organisaatio/osastot-ja-yksikot/tietopalvelut/oper