KA TIEDOTTAATerveyspalvelualan Unioni irtisanoi 15.12.2017 Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen. Unionin seuraava neuvottelu työnantajaa edustavan Hyvinvointialan liitto HALI ry:n kanssa on 10.1.2018.

Tavoitteita ovat mm. ostovoiman turvaavat palkankorotukset, osa-aikaisten työsuhdeturvan ja henkilöstön edustajien aseman parantaminen sekä työhyvinvointia lisäävät muutokset.

Sote-muutokseen liittyvän valinnanvapauslain luonnoksen lausuntokierros alkoi marraskuussa 2017. Aikaa lausunnon antamiseen on joulukuun puoliväliin saakka. Suomen Fysioterapeutit ottaa kantaa muutokseen osana Akavan ja Kuntoutusalan asiantuntijoiden lausuntoja sekä omassa lausunnossaan.

Lakiluonnoksen perusteluissa on nostettu esille fysioterapeutin suoravastaanotto myös tulevan sote-palvelujärjestelmän osana. Tämä vastaa liiton jo pitkään edistämiä linjauksia. Lakiluonnoksessa on haasteita, koska palvelujärjestelmän liiallinen pirstaleisuus monituottajamallin takia voi vaarantaa integraatiota.

Lue lisää...

WCPT:n järjestää 5.12.2017 klo 12-13 webinaarin, jonka tarkoituksena on tarjota viimeisin lääketieteellinen näyttö voimaharjoittelun vaikutuksesta sydän- ja verisuonitauteihin. Luennoitsijana on tohtori Arto Hautala, fysioterapian apulaisprofessori Oulun yliopisto, HUR Oy:n toimitusjohtaja, tutkimus ja koulutus. HUR on fysioterapeuttien maailmanjärjestön WCPT:n yhteistyökumppani.

Lisätietoja: http://bit.ly/2BwSUuK
Linkki webinaariin: https://zoom.us/j/6628338890

Suomen Fysioterapeuttien edustajisto hyväksyi kokouksessaan 25. marraskuuta 2017 Suomen Psykofyysisen Fysioterapian yhdistys, Psyfy, ry:n yhteisöjäseneksi. Ennen tätä Psyfy on toiminut liiton erikoisalayhdistyksenä. Nyt jäsen voi jatkossa muodostaa jäsenyyden liittoon myös Psyfy:n kautta.

Suomen Fysioterapeutteihin voi kuulua joko jonkin yhteisöjäsenyhdistyksen kautta tai suoraan henkilöjäsenenä, ilman yhdistysjäsenyyttä. Halutessaan jäsen voi kuulua useampaankin yhteisöjäsenyhdistykseen tai erikoisalayhdistykseen, mutta varsinainen Suomen Fysioterapeuttien jäsenyys muodostuu aina vain yhden väylän kautta.

Liiton jäsenetuihin valinta ei vaikuta, vaan ne määräytyvät jäsenlajin perusteella. Yhdistysten jäsenenä voit osallistua myös niiden itsenäisesti järjestämään toimintaan, kuten paikalliset tai erikoisalakohtaiset koulutukset. Samalla olet vaikuttamassa siihen, kuinka suuren edustajamäärän kyseinen yhdistys saa liiton edustajistossa.