Suomen Fysioterapeutit on myöntänyt 8. kesäkuuta 2017 erikoisasian-tuntijanimikkeet seuraaville henkilöille: 

Helminen Eija, Lasten fysioterapian erikoisasiantuntija
Koho Petteri, Kipufysioterapian erikoisasiantuntija
Lahtinen-Suopanki Tiina, Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian erikoisasiantuntija
Paatelma Markku, Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian erikois- asiantuntija
Pitkämäki Keijo, Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian erikois-asiantuntija 

Fysioterapian erikoisasiantuntija on edelläkävijä, joka luo uutta toimintakulttuuria omalla erikoisosaamisalueellaan. Hän kerää tietoa aktiivisesti, välittää, soveltaa ja kehittää osaamistaan. Erikoisasiantuntijalla on ohjauksellinen ja valmentava työote, jossa asiakas on aktiivinen osallistuja. Erikoisasiantuntijan ominaisuuksiin kuuluvat hyvä ammatillinen itsetuntemus ja empatiakyky sekä pätevyys arvioida ja käsitellä eettisiä kysymyksiä.  

Lue lisää...

kipukiertue

#Kipukiertue on syksyllä 2016 ja keväällä 2017 useilla paikkakunnilla kiertänyt maksuttomien asiantuntijaluentojen sarja. Kevään osuus päättyi viime viikolla Helsinkiin. Iso osa kiertueen luennoista lähetettiin suoratoistona liiton YouTube-kanavalla ja tallenteet ovat edelleen katsottavissa. Ne on koottu omaksi soittolistakseen, joka löytyy kanavalta nimellä "Kipukiertue 2016-2017". Luentojen materiaalit on koottu materiaalisalkkuun.

» YouTube-soittolista "Kipukiertue 2016-2017"
» Luentomateriaalit

Akava selvitti salassapitoehtojen yleisyyttä ja piirteitä yrityksissä työtä tekevien akavalaisten työsopimuksissa maalis–huhtikuussa 2017. Akavan kyselyyn vastanneista 74 prosentilla työsopimukseen on kirjattu liikesalaisuuksia koskeva salassapitoehto. Käytäntö on yleistynyt viime vuosien aikana. Vuoden 2015 jälkeen solmituista työsopimuksista 84 prosentissa on salassapitoehto, tai työntekijä on solminut erillisen salassapitosopimuksen. 

–  Akavalaisten työntekijöiden kannalta salassapitosopimusten asema lainsäädännössä on tärkeä aihe, koska käytäntö yleistyy ja lainsäädäntöä uudistetaan, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder. 

Lue lisää...