Terveyspalvelujen unioni merkki200Terveyspalvelualan Unioni ja Hyvinvointialan liitto ovat käyneet neuvotteluja kevään ajan. Työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaisen työryhmätyöskentelyn aiheena olivat luottamusmiesvalintakysymys, neuvottelupöytätilanne ja samalla myös jäsenmaksuperinnän laajentaminen. Työryhmä saavutti 2.6.2017 neuvottelutuloksen, jonka jälkeen neuvotteluosapuolten hallinnot ovat ne hyväksyneet. Sopimusratkaisulla laajennetaan sopimuksen soveltamisalaa ja parannetaan luottamusmiesten asemaa. Lisäksi varmistettiin jäsenten jäsenmaksuperintä suoraan palkasta myös tulevaisuudessa.

Lue lisää...

Suomen Fysioterapeutit ry kannattaa asiakkaan valinnanvapauden laajentamista. Sen lakiesitykseen liittyy kuitenkin avoimia kysymyksiä ja kriittisiä tekijöitä, jotka saattavat heikentää uudistuksen tavoitteiden toteutumista ja kuntoutuksen toteuttamista.

Kuntoutuksen kokonaisuudistusta valmistellaan eri aikaan kuin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja asiakkaan valinnanvapaus. Maakunnille annettu laaja päätösvalta uudistuksessa saattaa johtaa hyvinkin erilaisiin ratkaisuihin eri maakunnissa, mikä vaikuttaa myös kuntoutuksen toteuttamiseen.

On vaikea arvioida, millaiseksi palvelujärjestelmä lopulta muodostuu. Todennäköisesti palvelujen integraatio on keskeinen haaste, joka vaikuttaa erityisesti kuntoutuksen toimivuuteen. Suomen Fysioterapeutit ry:n kehittämisasiantuntija Katri Partasen mukaan potilaan hoito- ja kuntoutusketjuun on tulossa paljon uusia rajapintoja, joiden pitäisi toimia saumattomasti yhteen yli ammatti- ja organisaatiorajojen.

Lue lisää...

Hyvät käytänteet ja moniammatillinen yhteistyö asiakkaan parhaaksi on otettava huomioon kuntoutusuudistuksessa. Kuntoutusta on myös tarkasteltava kokonaisuutena rahoituksesta ja järjestämisestä lähtien.

- On erittäin tärkeää, että fysioterapeutit ovat aidosti mukana kuntoutuksen kehittämisessä, huomautti Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen Kuntoutusuudiskomitean kuulemistilaisuudessa toukokuussa.

Fysioterapiassa keskiössä on terveys, liikkuminen ja toimintakyky. Se ottaa huomioon asiakkaan osallistumisen omassa toimintaympäristössä. - Alalla on paljon erikoisosaamisalueita, joita pitää hyödyntää nykyistä paremmin kehittämällä työnjakoa, monipuolistamalla tehtäväkuvia sekä ottamalla jo olemassa oleva fysioterapiaosaaminen käyttöön.

Lue lisää...