Sote uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Nykyisin kunnat järjestävät ja rahoittavat julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2019 lähtien 18 uudelle maakunnalle ja rahoittamisvastuu siirtyy valtiolle. Maakunnat vastaavat palvelujen yhteensovittamisesta, sujuvista palvelu- ja hoitoketjuista sekä palvelujen toteutuksesta väestön tarpeiden mukaan lähellä asiakkaita. Valtion sote-palvelujen ohjausta vahvistetaan. Valinnanvapauden lisäämisen ansiosta asiakas voi valita nykyistä laajemmin palveluntuottajaksi maakunnan yhtiön, yksityisen yrityksen tai järjestön palvelun valinnanvapauden piiriin kuuluvissa palveluissa.

Lue lisää...

Sote-uudistuksen yksi tavoite on kustannusten säästäminen. Suomen Fysioterapeutit ry:n mukaan se voidaan toteuttaa, kun työterveyshuollon ydintiimissä toimivien lääkärien, terveydenhoitajien, fysioterapeuttien ja psykologien väliltä poistetaan jako ammattihenkilöistä ja asiantuntijoista. Oireileva asiakas ohjataan suoraan oikealle ammattilaiselle, mikä ehkäisee myös terveyden ja toimintakyvyn riskejä.

Työterveyshuollossa korostuvat monitieteisyys ja -ammatillisuus. Lainsäädännössä työterveyshuollon henkilöstö on jaettu ammattihenkilöihin (työterveyslääkärit ja -hoitajat), asiantuntijoihin eli työfysioterapeutit ja työterveyspsykologit sekä muihin asiantuntijoihin. Työfysioterapeutilla ja työterveyspsykologilla on sama työterveyshuollon pätevöittävän koulutuksen vaatimus kuin ammattihenkilöillä.

Lue lisää...

KA TIEDOTTAA

Akavalainen Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n, KA, liittokokous valitsi uudeksi 1. puheenjohtajaksi Kristina Holmbergin, joka on myös Suomen Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja. Suomen Fysioterapeutit ry:n puheenjohtaja Tiina Mäkinen valittiin KAn 2. puheenjohtajaksi.

Tuore KAn 1. puheenjohtaja Kristina Holmberg on huolestunut alkusyksyllä käynnistyneestä kuntoutuksen kokonaisuudistuksesta. Ongelmana hän pitää sitä, että kuntoutuskomitean kokoonpanossa eivät ole edustettuina itse kuntoutuksen asiakastyötä tekevät asiantuntijat, kuten toiminta- ja fysioterapeutit.

Holmbergin mukaan toinen selkeä epäkohta kuntoutuksen kokonaisuudistuksessa on avoimen viestinnän puute.

Lue lisää...