Kanta-palveluilla on yli 2,4 miljoonaa käyttäjää. Palveluista löytyy myös jo miljardi asiakirjaa. Järjestelmää kehitetään jatkuvasti ja sinne on tulossa uusia toimintoja, kuten ostopalveluvaltuutus ja sähköinen todistusten arkistointi.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto avattaneen syyskuussa 2018. Sen pilotoinnit aloitetaan vaiheittain ensi vuonna. Suomi toimii ”Euroopan suunnannäyttäjänä” sillä vastaavaa järjestelmää ei ole muualla.

Kanta-palveluissa on julkisia ja yksityisiä liittyjiä. Fysioterapiayritykset ovat liittyneet aktiivisesti Kantaan, ja uusia liittymisiä tehdään koko ajan. Lue lisää Kanta-palveluista, edellyttää kirjautumista: https://www.suomenfysioterapeutit.fi/index.php/fysioterapeutti-yrittajana/kanta-palvelut

Uusi suurtapahtuma kokoaa fysioterapian ja kuntoutuksen ammattilaiset Helsingin Messukeskukseen 3. – 4. lokakuut 2018. Koulutuspäivillä on monipuolinen ja korkeatasoinen ohjelma. Luvassa on luentoja, työpajoja ja erilaisia mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Koulutuspäivien yhteydessä olevilta messuilta saat käytännön työkaluja sekä ammattilaisten että heidän asiakkaidensa arkeen.

Pääpuhujina ovat mm. TtK, ft OMT Tiina Lahtinen-Suopanki ja digitaalisen viestinnän ja markkinoinnin valmentaja Jarkko Sjöman.

Tapahtuman teemat ovat: Vuorovaikutus, asiantuntijuus, kliininen käytäntö, vaikuttavuus ja etäkuntoutus.

Lue lisää...

kaatumiset

Iäkkäiden kaatumisia voidaan ehkäistä tehokkaasti. Kaikkien ehkäisyohjelmien täytyy sisältää monipuolista liikuntaharjoittelua ja harjoittelua tulee jatkaa läpi elämän.

Suomen Fysioterapeuttien Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus perustuu tutkimuksiin kaatumisten ehkäisystä, jossa on käytetty fysioterapeuttien ammatilliseen osaamiseen kuuluvia menetelmiä. Nyt päivitettyyn suositukseen koottu tutkimustieto edelleen vahvistaa tietoa siitä, että kaatumisia ja kaatumisvammoja pitää ja niitä voidaan ehkäistä tehokkaasti.

Kaatumisvaarassa olevien henkilöiden tunnistaminen ja ehkäisytoimien suunnittelu sekä toteutus ovat moniammatillista yhteistyötä. Kaatumisia ja kaatumisvammoja ehkäistään arvioimalla iäkkään liikkumis- ja toimintakykyä, sen ylläpitoa ja parantamista. Fysioterapeutilla on keskeinen rooli liikkumis- ja toimintakyvyn arvioinnissa sekä liikuntaharjoittelun suunnittelussa, soveltamisessa, toteutuksen koordinoinnissa, arvioinnissa ja seurannassa.

Lue lisää...

Kongressi lukuina: Afrikkalaisten esiintyjien määrä kasvoi 105 prosenttia vuonna 2015 järjestettyyn kongressiin verrattuna. Afrikkalaisten abstraktien määrä nousi 71 prosenttia ja afrikkalaisten osallistujien määrä nousi 4 prosentista 26 prosenttiin.

- Tavoitteenamme on lisätä osallistujien määrää jatkossakin. Kongressimme lahjaohjelmamme ansiosta pystyimme kustantamaan 14 vähävaraisen järjestöön kuuluvan fysioterapeutin, kolmen eteläafrikkalaisen fysioterapeuttiliiton jäsenen ja kahden eteläafrikkalaisen fysioterapeuttiopiskelijan osallistumisen kongressiin. Lisäksi pystyimme järjestämään posteriesittelyt ranskaksi, espanjaksi ja portugaliksi, kertoo Fysioterapeuttien maailmanjärjestön pääsihteeri Jonathan Kruger.

Lue lisää...