Kuntoutuspalvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä lähipalveluja. Tavoitteena on ihmisen kokonaiskuntoutus. Sitä tukevat hyväksi havaitut toimintamallit, kuten fysioterapeutin suoravastaanotto ja kotikuntoutus. Ennaltaehkäisy, moniammatillinen kuntoutus ja eri toimijoiden yhteistyö korostuvat jatkossa, linjaa Suomen Fysioterapeutit ry:n edustajisto vuosikokouksessaan.

Kuntoutus on keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Sen uudistus on tärkeä toteuttaa samanaikaisesti sote-uudistuksen kanssa. Kuntoutuksella tähdätään parempaan toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltainen kuntoutuminen, ei vain fyysisen suoriutumisen paraneminen.

Lue lisää...

AkavanYrittajapalkintoSusannaAntikainen

Akavan yrittäjäpalkinto 2016 on myönnetty fysioterapeutti Susanna Antikaiselle, Fysio Center Jyväskylä Oy:n omistajayrittäjälle.

Antikainen on vuonna 1998 ostanut kaksi henkeä työllistävän yrityksen, jossa on itsekin aloittanut työuransa. Tällä hetkellä Fysio Center Jyväskylä Oy toimii viidessä toimipisteessä ja yrityksessä työskentelee 17 henkilöä. Yrityksen toiminnan tavoitteena on laadukas ja ammattitaitoinen asiakaspalvelu.

– Antikainen on kasvuyrityksessään ymmärtänyt hyvinvoivan, ammattitaitoisen ja työssään viihtyvän henkilöstön merkityksen ja sijoittanut henkilöstön työhyvinvointiin ja kouluttautumiseen. Fysio Center onkin haluttu työpaikka ja ammattilaisten keskuudessa arvostettu yritys, perustelee Akavan yrittäjäpalkintoryhmän puheenjohtaja Jarmo Hyvärinen voittajan valintaa.

Lue lisää...

Kuntoutusalan Akavalaiset liitot korostavat Akavan sosiaalipoliittiselle toimikunnalle antamassaan lausunnossa, että kuntoutuksen kokonaisuudistuksen valmistelun on oltava avointa. Kaikki kokonaisuuteen liittyvät osa-alueet on hyvä tuoda keskusteluun ja valmisteluun ajoissa.

Moniammatillinen kuntoutuksen asiantuntijuus on välttämätöntä saada mukaan uudistuksen valmisteluun. Valmistelussa on kuultava laaja-alaisesti kuntoutusalan ammattihenkilöitä ja heidän edustajansa tulee ottaa mukaan osaksi päätöksentekoa. Uudistus on tarpeellinen ja se kehittää kuntoutusalaa yhdenmukaisempaan suuntaan sekä jäsentää kuntoutuksen kokonaisuuden suhteessa muihin toimintoihin.

Lue lisää...