kaatumiset

Iäkkäiden kaatumisia voidaan ehkäistä tehokkaasti. Kaikkien ehkäisyohjelmien täytyy sisältää monipuolista liikuntaharjoittelua ja harjoittelua tulee jatkaa läpi elämän.

Suomen Fysioterapeuttien Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus perustuu tutkimuksiin kaatumisten ehkäisystä, jossa on käytetty fysioterapeuttien ammatilliseen osaamiseen kuuluvia menetelmiä. Nyt päivitettyyn suositukseen koottu tutkimustieto edelleen vahvistaa tietoa siitä, että kaatumisia ja kaatumisvammoja pitää ja niitä voidaan ehkäistä tehokkaasti.

Kaatumisvaarassa olevien henkilöiden tunnistaminen ja ehkäisytoimien suunnittelu sekä toteutus ovat moniammatillista yhteistyötä. Kaatumisia ja kaatumisvammoja ehkäistään arvioimalla iäkkään liikkumis- ja toimintakykyä, sen ylläpitoa ja parantamista. Fysioterapeutilla on keskeinen rooli liikkumis- ja toimintakyvyn arvioinnissa sekä liikuntaharjoittelun suunnittelussa, soveltamisessa, toteutuksen koordinoinnissa, arvioinnissa ja seurannassa.

Lue lisää...

Kongressi lukuina: Afrikkalaisten esiintyjien määrä kasvoi 105 prosenttia vuonna 2015 järjestettyyn kongressiin verrattuna. Afrikkalaisten abstraktien määrä nousi 71 prosenttia ja afrikkalaisten osallistujien määrä nousi 4 prosentista 26 prosenttiin.

- Tavoitteenamme on lisätä osallistujien määrää jatkossakin. Kongressimme lahjaohjelmamme ansiosta pystyimme kustantamaan 14 vähävaraisen järjestöön kuuluvan fysioterapeutin, kolmen eteläafrikkalaisen fysioterapeuttiliiton jäsenen ja kahden eteläafrikkalaisen fysioterapeuttiopiskelijan osallistumisen kongressiin. Lisäksi pystyimme järjestämään posteriesittelyt ranskaksi, espanjaksi ja portugaliksi, kertoo Fysioterapeuttien maailmanjärjestön pääsihteeri Jonathan Kruger.

Lue lisää...

Kela hankkii vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiat keväällä 2018 avoimilla tarjouskilpailuilla. Sopimukset tarjouskilpailussa tehdään ajalle 1.1.2019-31.12.2019. Tämän lisäksi Kela mahdollisesti varaa oikeuden jatkaa sopimusta optiovuosilla, jotka ilmoitetaan tarjouspyynnössä. Vaativan lääkinnällisen terapioiden tarjouskilpailut tullaan toteuttamaan sähköisesti Cloudian Hanki-palvelulla.

Kela tiedottaa tarjouskilpailuihin liittyvistä asioista tasapuolisesti kaikille mahdollisille tarjoajille julkaisemalla tiedotteita www-sivuilla muun muassa tarjouskilpailujen aikataulusta, hankinta-alueista yms. asioista alkuvuodesta 2018.

Lisätietoa mm. kuntoutuspalveluiden hankinnan rekisteröitymismenettelystä: http://bit.ly/2fWhKya

ps. Kela julkaisee uutiskirjeitä mm. työnantajille ja terveydenhuollon henkilöstölle. Seuraa Kelan uutisia tilaamalla uutiskirje: http://www.kela.fi/uutiskirje

Akavalainen JUKO on julkisen alan valtakunnallinen pääsopijajärjestö. Se valvoo ja neuvottelee mm. julkisella sektorilla työskentelevien fysioterapeuttien virka- ja työehtosopimukset.

JUKO ajaa akavalaisten fysioterapeuttien oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. JUKO neuvottelee jäsenten palkoista ja palvelussuhteen ehdoista, kuten lomista. JUKOn tavoitteena on turvata fysioterapeuttien työehdot myös sote-uudistuksessa.

-Juuri nyt JUKO neuvottelee KVTESistä. Kuntoutusalan Asiantuntijat (KA) on asettanut omat neuvottelutavoitteensa: Fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja ei tule sijoittaa HOI-palkkaluokkaan eikä verrata hoitotyötä tekeviin. Lisäksi palkkatasoa tulee korjata suhteessa työnvaativuuteen, huomauttaa Tiina Mäkinen, joka on SF:n puheenjohtajuuden lisäksi KA:n 2. puheenjohtaja.

 

Lue lisää...